Contact

Dit is een testpagina, opgesteld door Probus Nederland (PN). Lijkt voor Probus HL1 niet nodig gezien het besloten karakter.

Website is alleen bedoeld voor leden. Deze hebben de beschikking over mailadressen en telefoonnummers van bestuur, leden van commissies en overigens van alle leden. Daarmee kan elk wenselijk contact worden gelegd. Deze pagina zal na de introductie worden verwijderd, tenzij er argumenten worden aangedragen waar we als webmaster niet aan hebben gedacht.